• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wakacje Marzeń"
    KRS 0000272371

Prowadzone działania
Fundacja umożliwia nieodpłatny udział dzieci w takich imprezach jak:
-narciarstwo,
-żeglarstwo,
-wyjazdy rekreacyjno - turystyczne np. na Tropical Islands.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.