• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Bona Fides"
    KRS 0000272423

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wyrównywanie szans życiowych i obrona ich praw. Głównym działaniem jest prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, w którym uczą się, rehabilitują oraz uspołeczniają dzieci i młodzież ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Jako Stowarzyszenie skupiamy się na wzajemnej integracji rodziców i dzieci. Z myślą o szeroko pojętej rehabilitacji swoich podopiecznych oraz w związku z prowadzeniem placówki edukacyjnej OREW poszukujemy środków finansowych na działalność statutową naszej organizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.