• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Sławek"
    KRS 0000272518

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, zwłaszcza osobom wychodzącym na wolność i ich rodzinom oraz młodzieży wywodzącej się z patologicznych środowisk.

Fundacja przygotowuje skazanych do wyjścia na wolność i udziela pomocy osobom skazanym prawomocnym wyrokiem w przystosowaniu się do życia na wolności. Od czerwca 2005 roku Fundacja realizuje w partnerstwie Koalicja "Powrót do Wolności" 2-letni program finansowany ze środków IW EQUAL (www.powrotdowolnosci.pl). W ramach programu organizowane są kursy zawodowe, beneficjenci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, prawnika, pedagoga i specjalisty d/s porad obywatelskich, oraz mediacji. Oferujemy również pomoc w poszukiwaniu pracy w ramach Punktu Aktywizacji Zawodowej. Można tu bezpłatnie skorzystać z Internetu, telefonu, faksu i uzyskać pomoc przy redagowaniu CV, czy listu motywacyjnego). Ważnym elementem działalności fundacji są osobiste spotkania pracowników fundacji z osadzonymi w więzieniach, oraz program "Anioł Stróż". W ramach tego programu wolontariusze towarzyszą podczas przepustek osadzonym, których z różnych powodów nie ma kto odebrać z więzienia.
We wrześniu 2000 roku Fundacja otrzymała w użyczenie dom, w którym urządziła ośrodek resocjalizacji i readaptacji społecznej (Mienia 104, gm. Cegłów, tel. 25 757 01 50). Jest tam obecnie miejsce dla 10 osób, które opuszczając zakład karny nie mają dachu nad głową. Nasi podopieczni mogą przebywać w ośrodku do czasu usamodzielnienia się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.