• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oświatowców Ganesa
    KRS 0000272659

Cele Stowarzyszenia:
1. Wspieranie rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej w środowisku wiejskim.
2. Poprawa lokalnej bazy materialnej placówek oświatowych i kulturalnych.
3. Pobudzanie aktywności na rzecz wspólnych przedsięwzięć poprawiających warunki i jakość życia na wsi.
4. Pomoc materialna osobom najuboższym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.