• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
    KRS 0000272775

Prowadzimy poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców, w tym także dla członków/członkiń organizacji pozarządowych; włączamy się w kampanie społeczne we współpracy z innymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego; organizujemy konferencje wspierające lokalną współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy członkiem-założycielem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.