• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie EKOSKOP
    KRS 0000273010

Stowarzyszenie „EKOSKOP” zostało zawiązane w 2006 roku przez grupę pasjonatów edukacji ekologicznej wywodzących się z 9 RwDH Hufca ZHP Rzeszów oraz rzeszowskich przyrodników. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez projekty edukacyjne adresowane głównie do dzieci i młodzieży, przy współpracy ze szkołami, innymi organizacjami i lokalnymi samorządami. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest członkiem Związku Stowarzyszeń „Polska Zielona Sieć”.
W roku 2015 w konkursie Marszałka Województwa Podkarpackiego „EKOSKOP” uzyskał tytuł najlepszej organizacji ekologicznej Podkarpacia.
Od roku 2013 „EKOSKOP” prowadzi, w oparciu o własne środki, Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie wyposażone m.in. w samochód badawczy środowiska „EkoMobil” do organizacji laboratoriów plenerowych dla dzieci.
W PCEE odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania dorosłych ekologów, wolontariusze prowadzą hodowle laboratoryjne, które wykorzystywane są do nauki mikroskopowania. Zespół trenerów „EKOSKOP” jest autorem oryginalnych metod edukacji ekologicznej. Zasłużoną sławą cieszą się spektakle „teatrzyku ekologicznego” opowiadające o zanieczyszczeniu odpadami, o zagrożeniu smogiem i ochronie bioróżnorodności. Dzieci uczestniczące w spektaklach mogą samodzielnie kształtować treść bajki-spektaklu wpływając na rozwój akcji i zakończenie historii. Oryginalnym pomysłem „EKOSKOP” są ekoolimpiady gdzie uczniowie uczestniczą w grach i zabawach zręcznościowo-ruchowych uczących segregacji odpadów. Naszym autorskim wydawnictwem jest (pierwszy w Europie!) elementarz odpadowy dla najmłodszych „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” (11 wydań , nakład 24 000 szt.), gdzie każdej literze alfabetu odpowiada jakiś ekologiczny problem: A jak aluminiowa puszka , B jak baterie, Z jak zużyty olej samochodowy. Bajki przypominające wiersze J. Brzechwy czy J. Tuwima łatwo wpadają w ucho, są nie tylko czytane dzieciom ale stanowiły motywy dla spektakli szkolnych przedstawień i akademii oraz amatorskich filmików ekologicznych. „EKOSKOP” w 2011 roku wybił pierwszą w Polsce monetę w nowej walucie i nominale 1 eko.
Stowarzyszenie od roku 2007 łącznie zorganizowało ponad 1500 warsztatów przyrodniczych dla ok. 23 000 dzieci, 37 odpadowych ekoolimpiad dla ok. 7 000 osób, 10 happeningów ekologicznych - w tym trzy Rzeszowskie Zloty Owadów (dzieci i nauczyciele m.in. przebierali się w barwne owady), 155 „Wypraw w poszukiwaniu Ekolandii”, 325 ekologicznych, edukacyjnych rejsów łodzią katamaranem po zalewie na Wisłoku, ponad 60 szkoleń dla ok. 1 300 nauczycieli i lokalnych liderów edukacji ekologicznej, ponad 60 wystaw edukacyjnych o bioróżnorodności Podkarpacia, opracowało i wydało 9 000 szt. „Paszportów do Ekolandii”, 500 szt. map bioróżnorodności Podkarpacia, plakaty i kalendarze ochrony bioróżnorodności. „EKOSKOP” jest autorem gry planszowej „Rzeszów miasto EkoNautów”. W latach 2013-2017 m.in. zrealizowaliśmy 5 cykli warsztatów dla dzieci w ramach programów Marszałka Województwa Podkarpackiego „Razem chrońmy nasze powietrze” i „Naładowani Ekologią”. Posialiśmy 23 łąki bioróżnorodności z dzikimi kwiatami-paśnikami dla motyli i błonkówek. Zrealizowaliśmy film telewizyjny o Rezerwacie Lisia Góra i 20 audycji radiowych o bioróżnorodności, w tematach ekologicznych jesteśmy częstymi gośćmi podkarpackich mediów. Zabieraliśmy głos w ważnych sprawach dotyczących ochrony środowiska jak odmulanie zalewu rzeszowskiego czy budowa wielkiego mostu w pobliżu Rezerwatu Lisia Góra. Współpracując z MPGK Rzeszów prowadziliśmy warsztaty odpadowe w szkołach i konkurs zbiórki surowców wtórnych.
„EKOSKOP” organizował warsztaty dotyczące ochrony drzew i uczestniczył w akcjach sadzenia nowych drzew w Rzeszowie, Boguchwale i Trzebownisku, był zapraszany do organizacji happeningów ekologicznych poza granicami Podkarpacia. Pokazaliśmy „rzeszowską szkołę edukacji plenerowej” na Międzynarodowym Zlocie Samochodów Ekomobili w Essen (Niemcy 2017 rok).
Przeszkoliliśmy kilkudziesięciu wolontariuszy z Polski i 22 studentów europejskiego Programu Erasmus+ z Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Węgier, Turcji, Słowacji, Armenii. Największym naszym projektem, realnej edukacji ekologicznej, był „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” (2014-2017 wartości 1,2 mln PLN). Prowadzimy stronę www.ekoskop.rzeszow.pl jesteśmy na Facebook. 


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.