• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Teatralne Legion
    KRS 0000273079

Celem Stowarzyszenia jest:
- Upowszechnianie i propagowanie twórczości emigracyjnej oraz sylwetek jej twórców ze szczególnym naciskiem na emigrację polską.
- Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o wkładzie emigracji polskiej w kulturę polską i innych narodów.
- Działania na rzecz wymiany kulturalnej Polonia - Ojczyzna - kraj osiedlenia.
- Współpraca z instytucjami powołanymi do działań na rzecz emigracji / Polonii.
- Upowszechnianie wiedzy o dziejach emigracji i Polonii polskiej.
- Pomoc twórcom kultury mieszkającym poza granicami Ojczyzny.
- Budowanie więzi Polonia - Ojczyzna na polu kultury.
- Propagowanie współpracy kulturalnej w ramach integracji europejskiej.
- Działania na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiej historii, kultury i tradycji.
- Tworzenie płaszczyzny wymiany pomiędzy ludźmi i instytucjami zainteresowanymi rozwojem i promocją kultury.
- Inicjowanie oraz wspieranie rozwoju kulturalnego gminy Kórnik.
- Promocja i wspieranie artystycznie uzdolnionej młodzieży.
- Wyrównywanie szans dostępu do kultury i sztuki osób niepełnosprawnych.
- Doprowadzenie do powołania teatru Legion i dbałość o jego dalszy rozwój.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest rozwój młodzieży na polu kultury (teatru) pod kierunkiem grupy profesjonalistów. Skupiamy uzdolnioną artystycznie młodzież z całej Polski, Niemiec i terenu Gminy Kórnik. Opieramy się na spektaklach autorskich (nie powielamy repertuaru scen zawodowych) propagujących polską tradycję i historię oraz sięgamy po zapomniane teksty autorów emigracyjnych, nie granych w Polsce.
Zapraszamy zainteresowaną i uzdolnioną młodzież polską i z Europy (mówimy po polsku, niemiecku i angielsku) na coroczne dwutygodniowe warsztaty artystyczne, które prowadzimy w sierpniu w gminie Kórnik.
Prowadzimy zajęcia z wiedzy o teatrze, aktorskie, z dykcji, ruchu scenicznego, wokalu i muzyczne. Warsztaty uwieńczone są nową premierą na Zamku w Kórniku.

Premiery:
I "Wspomnienie". Scenariusz: Bettina Arnold, Anna Łazuka-Witek, Wojciech Kopciński, reżyseria Wojciech Kopciński (prapremiera 5 czerwiec 2004, Sala Kameralna Filharmonii w Częstochowie).
II "Leiden" Wojciech Kopciński. Reżyseria Wojciech Kopciński, muzyka Andrew Lloyd Webber, scenografia Marian Panek, choreografia: Anna Deręgowska-Libicka, Joanna Tokarska (prapremiera 21 czerwiec 2004, Katedra w Opolu).
III "Erinnerungen". Scenariusz: Bettina Arnold, Anna Łazuka-Witek, Wojciech Kopciński, reżyseria Wojciech Kopciński (prapremiera 11 wrzesień 2004, Weismain/Niemcy).
IV "Anioł w knajpie" Beata Obertyńska. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria Wojciech Kopciński, scenografia Marian Panek, choreografia: Marta Kula, Magdalena Owczarek, Izolda Pietrusiak, Elżbieta Rząca (prapremiera 12 luty 2005, Zamek w Kórniku).
V "Kreuzfeuer" Wojciech Kopciński. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria Wojciech Kopciński, opracowanie muzyczne: Bettina Arnold, Tomasz Kilarski (prapremiera 6 marzec 2005, Targi Książki w Ried/Niemcy).
VI "Dar i zmaganie". Walka o Morskie oko. Hrabia Władysław Zamoyski i jego Górale. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria Klaudiusz Soboń (prapremiera 21 maj 2005, Zamek w Kórniku).
VII "Głos tułaczy". Proza Wojciech Kopciński, poezja Anna Łazuka-Witek. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria i scenografia Wojciech Kopciński (prapremiera 18 luty 2006, Zamek w Kórniku).
VIII "Zaczekaj" Andrzej Bursa, Ryszard Milczewski-Bruno, Edward Stachura, Rafał Wojaczek. Scenariusz, scenografia i reżyseria Wojciech Kopciński, muzyka: Marek Grechuta, Małgorzata Hołtra, Jarosław Mądraszkiewicz, Zdzisław Pawiłojć, Jerzy Satanowski (prapremiera 26 sierpień 2006, Zamek w Kórniku).
IX "Przebudzenie" Włodzimierz Wysocki. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria Wojciech Kopciński, piosenki Jacek Kaczmarski, scenografia Marian Panek, choreografia Joanna Tokarska (prapremiera 25 sierpień 2007, Zamek w Kórniku).
X "Czarne kwiaty" Cyprian Kamil Norwid. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria Wojciech Kopciński, muzyka: Fryderyk Chopin, Jacek Stabrawa (prapremiera 31 październik 2007, Zamek w Kórniku).
XI "Klimaty" polsko-niemiecki koncert wokalno-gitarowy. Scenariusz i reżyseria Wojciech Kopciński (prapremiera 25 maj 2008, Zamek w Kórniku).

Prapremiery XII i XIII zrealizowane w ramach projektu:

Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne Stowarzyszenia Teatralnego Legion Kórnik - Altenkunstadt 2008
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

XII "Klimaty II", polsko-niemiecki koncert prezentujący Legionowe talenty. Scenariusz i reżyseria Wojciech Kopciński, choreografia Rusłan Curujew, przygotowanie wokalne Anna Kilarska(prapremiera 17 sierpień 2008, Zamek w Kórniku).

XIII "Kabaret". Scenariusz Anna Łazuka-Witek, opieka artystyczna Wojciech Kopciński, reżyseria Magdalena Mirowska, choreografia: Rusłan Curujew, Magdalena Mirowska, muzyka Tomasz Kilarski, scenografia Marian Panek, Izolda Pietrusiak, przygotowanie wokalne Anna Kilarska, Magdalena Mirowska (prapremiera 23 sierpień 2008, Zamek w Kórniku).

XIV "Piosenki Jacka Kaczmarskiego w interpretacji Romana Jasińskiego". Towarzyszą: Monika Bresińska, Robert Jankowski, Witold Śliwiński (prapremiera 9. 11. 2008, Dwór w Koszutach)

XV „Kto da więcej? Licytacja Zakopanego”. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria i oprawa muzyczna Wojciech Kopciński, scenografia Marian Panek, muzyka Karol Szymanowski (prapremiera 10 maj 2009, Zamek w Kórniku.

Prapremiera XVI zrealizowana w ramach projektu:

Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne Stowarzyszenia Teatralnego Legion Kórnik - Altenkunstadt 2008
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

XVI "Labirynt" według scenariuszy filmowych i książek Wojciecha Kopcińskiego "Azylant", "Brama", "Kreuzfeuer", "Der Nebel", wiersze Anna Łazuka-Witek, Henryk Cyganik "Podróż", Ewa Lippman "Skłonnym do uogólnień". Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria i opracowanie tekstu Wojciech Kopciński, muzyka Leszek Furman, aranżacje Andrzej Młodkowski, kostiumy Julia Panek (prapremiera 22 sierpień 2009, Zamek w Kórniku.

XVII „Strzał”. Rzecz o Edwardzie hrabim Raczyńskim. Scenariusz Anna Łazuka-Witek, reżyseria Wojciech Kopciński, kostiumy Maria Gierczyńska, akompaniament Andrzej Młodkowski (prapremiera 24 lipiec 2010, Zamek w Kórniku).

XVIII „Labirynt”. Wyjazdy i powroty w rozmowie i piosence. Scenariusz młodzież kórnicka pod kierunkiem Anny Łazuki-Witek, reżyseria Wojciech Kopciński, piosenki: muzyka Leszek Furman, słowa Anna Łazuka-Witek, kostiumy Maria Gierczyńska, akompaniament Leszek Furman (prapremiera 31 lipiec 2010, Zamek w Kórniku).

Dziękujemy za wspieranie naszej działalności:
Fundacji Zakłady Kórnickie
Bibliotece Kórnickiej PAN
Pracownikom Zamku w Kórniku
Gminie Kórnik
Gminie Altenkunstadt
Redakcji Rodakpress
Redakcji "Kórniczanina"
Redakcji "Magazynu Kórnickiego"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.