• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin Słonik
    KRS 0000273267

Chcemy, aby chorzy czynnie uczestniczyli w życiu, aby spotykali się z przyjaciółmi. Pragniemy, aby pomimo choroby byli aktywni i samodzielni. Chcemy, aby można było na nas liczyć, aby wszyscy, którzy nas odwiedzą czuli się jak wśród przyjaciół. Chcemy nie tylko pomagać, ale też wspierać chorych i ich rodziny, aby nie czuli się pozostawieni samym sobie.

Chcemy udowodnić wszystkim, że z chorobą Parkinsona można żyć godnie.

Stowarzyszenie własnym nakładem wydaje biuletyn adresowany do chorych na chorobę Parkinsona. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób z chorobą Parkinsona i ich opiekunów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.