• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Grupa Muzyczna Mikano"
    KRS 0000273793

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie muzykowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie własnej gminy. Dzieci i młodzież mają możliwość nauki gry na instrumentach, po czym grają w zespole. Członkowie grupy nie tylko muzykują ale również rozwijają się pod innymi względami, uczą się patriotyzmu, odpowiedzialności i systematyczności oraz podróżują i korzystają z dóbr kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.