• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Magia Podlasia"
    KRS 0000273874

Stowarzyszenie "Pro - ekoplanet" prowadzi działania społeczno - edukacyjne w zakresie:
- ochrony przyrody (prowadzimy eko-bibliotekę, organizujemy konkursy przyrodnicze, kontynuujemy kampanię na rzecz objęcia całej puszczy białowieskiej parkiem narodowym)
- pracy z dziećmi i młodzieżą (organizujemy eko-warsztaty)
- dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego, w szczególności w zakresie tradycji i kultury ludowej Podlasia - rozwijającej się przez wieki w bliskości z naturą
- eko-turystyki jako szansy i sposobu na ocalenie unikatowego krajobrazu przyrodniczo - kulturowego Podlasia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.