• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu
    KRS 0000274402

Naszym celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizujemy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i półkolonii, organizujemy zajęcia sportowo - rekreacyjne w ciągu roku szkolnego tj. tenis ziemny, żeglarstwo, siatkówka, piłka nożna, zapasy, pływanie. Prowadzimy również działania skierowane do osób dorosłych tj. szkolenia z zakresu zakładania ngo, szkolenia dla rodziców jak skutecznie rozmawiać i motywować, prowadzimy doradztwo dla fundacji i stowarzyszeń w ramach dolnośląskiej sieci doradztwa pozarządowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.