• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię
    KRS 0000274454

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu chorych na fenyloketonurię.
2.Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą mającymi na celu dobro chorych na fenyloketonurię.
3. Kompleksowe działanie na rzecz chorych na fenyloketonurię.
4. Dążenie do zapewnienia odpowiednich, specjalistycznych środków dietetycznych.
5. Zapewnienie zainteresowanym dostępu do wszelkich informacji mających znaczenie dla chorych na fenyloketonurię.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.