• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Misja Charytatywno-Opiekuńcza o Profilu Socjalno-Bytowym Pożytku Publicznego pn. "W Człowieku Widzieć Brata"
    KRS 0000274691

Celem nadrzędnym Misji jest dobro człowieka.

Nasze motto brzmi:

"W człowieku widzieć brata"
"Bliźniemu pomoc nieść"

-Te hasła winien każdy
w codzienne życie wpleść!

- Bo tylko w bratniej zgodzie
świat urok będzie miał
i precz odrzuci pychę,
nienawiść zbrojeń szał!...

W czasie transformacji najbardziej ucierpiał człowiek. Zamiast podmiotem - stał się przedmiotem. Zubożenie społeczeństwa spowodowało nasilenie się wielu chorób - w tym także psychicznych. Ludzie czują się poniżeni, bezradni, bez perspektyw na przyszłość.

Głodne dzieci mdleją z osłabienia. Coraz więcej ich choruje na białaczkę i choroby genetyczne.

Aby zatrzymać w kraju wykształcona młodzież - trzeba nam wszystkim pomóc rządzącym w tworzeniu miejsc pracy. Praca wychowuje i leczy duszę. Człowiek pracujący czuje się pewny, stabilny i doceniony. A gdy niema pracy - staje się gnuśny, nerwowy i zawistny. A przez to skory do rękoczynów, patologii i chamstwa.

Polityka nas nie interesuje. Chcemy jedynie dobra kraju. Będziemy popierać taki rząd, który będzie prowadził mądrą politykę gospodarczą, aby ludziom w Polsce żyło się dobrze i by nie musieli emigrować za chlebem do innych krajów.
Polacy nie powinni być u innych wyrobnikami, bo to nie honor dla Polski.

Misją naszą jest dobro człowieka, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, którym na sercu leży dobro kraju, gorących patriotów takich jak my. Niestety fundusze nasze są niewielkie, mimo że wszystko wykonujemy bezpłatnie - charytatywnie.

Misja wystąpiła z prośbą o za sponsorowanie do 14 przedsiębiorstw we Włocławku, mimo kilku obietnic nie otrzymała ani złotówki. Chcielibyśmy zdobywać środki pieniężne od różnych sponsorów i władz. Nie chodzi o bardzo wielkie sumy, (choć takie będą potrzebne) ale - ile kto może dać. Niech da wielu. Szczególnie na początku działania Misji.

Chcemy budować tanie domy i mieszkania własnościowe dla bezdomnych i ofiar przemocy oraz dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, z których nikt nigdy nie będzie eksmitowany na bruk, gdyż będą pod auspicjami Misji i sponsorów. Również przedszkola integracyjne, całodobowe dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci zdrowych, których rodzice pracują na zmiany.
Chcemy budować i pomagać ludziom w różnych miastach kraju, przez koordynację robót, bo wszędzie są potrzebujący. Przez to w wielu miejscowościach ludzie będą mieli pracę przy budowie, opiece nad chorymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, oraz ludźmi starszymi i samotnymi.

Szczególny nacisk będzie kładziony na wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sierot. Będzie on ukierunkowany na przejawiane zdolności dziecka, aby w dorosłym życiu czuło się ono szczęśliwe i spełnione. W przedszkolach od 3-go roku życia będzie prowadzona nauka języków obcych, aby nasza "przyszłość narodu" była światła.

Chcemy uczyć kultury współżycia z ludźmi, etyki, wzajemnej życzliwości, empatii, altruizmu i wykazywać różnicę między dobrem a złem. Będziemy wpajać miłość dla ptaków i zwierząt - tych naszych braci mniejszych.

Pragniemy również niweczyć wszelkie przejawy arogancji, chamstwa, przemocy, wulgaryzmów i lenistwa - przez perswazję, dobrać, wzajemną życzliwość, przez pochwałę dobra.

Uczyć dzieci i młodzież rozwagi i roztropności, aby w dorosłym życiu była odpowiedzialna. By potrafiła przewidywać następstwa i zaradzać odważnie niebezpieczeństwu swemu i swojej rodziny, a także innym. Aby potrafiła udzielać pomocy w nagłych wypadkach.

Pragniemy również starać się o pozyskiwanie funduszy z unii Europejskiej na wyżej wymienione cele, bo Polska potrzebuje stabilizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.