• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpackie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową "Iskierka Nadziei"
    KRS 0000274721

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom, ich rodzinom lub opiekunom - w czasie leczenia onkologicznego, dofinansowanie przejazdów na leczenie i kontrole, dofinansowanie zakwaterowania w czasie pobytu na leczeniu, dopłaty do leków i odżywek, dofinansowanie kosztów rehabilitacji i dojazdów na nią, dofinansowanie kosztów protezowania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i inne działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.