• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego
    KRS 0000274785

Prowadzone działania:
- prowadzenie punktu pomocy charytatywnej,
- prowadzenie kuchni społecznej,
- prowadzenie Domu Dziennego Pobytu,
- prowadzenie świetlic,
- organizacja wypoczynku i rehabilitacji,
- prowadzenie zakładu aktywności zawodowej,
- poradnictwo,
- Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.