• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II"
    KRS 0000274840

Chcemy tworzyć przestrzeń dla sztuki oraz budować płaszczyznę dialogu poprzez działalność kulturalną, w celu wspólnego odkrywania wartości chrześcijańskich obecnych w kulturze, zwłaszcza artystycznej, propagować postawy i wartości chrześcijańskie ze szczególnym uwzględnieniem wartości niesionych przez tradycję franciszkańską oraz przyczyniać się do szerzenia wartości ekumenicznych wśród chrześcijan.

FCKG posiada status OPP - Organizacji Pożytku Publicznego!

Można przekazać swój 1% podatku na naszą działalność wpisując na swoim formularzu podatkowym w odpowiednich rubrykach nazwę Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia oraz numer KRS 0000274840.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.