• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem"
    KRS 0000274845

Misja:
Człowiek jest istotą społeczną. Razem z innymi pracuje, tworzy, cieszy się i cierpi. Są jednak ludzie, którzy w pewnym momencie swojego życia przestali być „z innymi”, a stanęli „obok”. To choroba zamknęła przed nimi wiele drzwi.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM powstało po to,by te drzwi na nowo otworzyć i zaprosić do wspólnych działań. W swojej pracy kierujemy się hasłem: „Przyłącz się, RAZEM będzie łatwiej”.

Osoby niepełnosprawne mogą i chcą być aktywne, twórcze i zadowolone z życia. MY im w tym pomagamy. Sprawiamy, by poczuli się akceptowani, lubiani i potrzebni. To nasz cel.

Prowadzone działania:
Proponujemy osobom niepełnosprawnym udział w atrakcyjnych formach rehabilitacji: zajęcia na basenie, wspinaczka skałkowa, teatroterapia, choreoterapia, warsztat architektury krajobrazu, florystyka, ceramika, zajęcia ogrodnicze. Aktywizujemy w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.

Projekty naszego autorstwa:
„Realizacja programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szczególności w wiejskich świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych” dotacja Urzędu Marszałkowskiego
„Prowadzenie świetlicy środowiskowej realizującej programy terapeutyczne i socjoterapeutyczne w miejscowości Piekoszów” dotacja Urzędu Gminy w Piekoszowie
„Zajęcia teatralne w Piekoszowie” grant Fundacji Batorego
„Kultura, sport i rekreacja osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków PFRON, pozyskanych z samorządu województwa świętokrzyskiego
„MASZ MOŻLIWOŚCI, MASZ W SOBIE COŚ, RAZEM TO ODNAJDZIEMY” projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
„Akcja - aktywna integracja” dofinansowany ze środków PFRON, pozyskanych z samorządu województwa świętokrzyskiego
„Radosna terapia” dotacja Fundacji PZU
"Bądz autorem zmian, których oczekujesz" projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Operacyjny Fundusz Incjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" uzyskało nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego w konkursie pn. "Homo homini" na najbardziej aktywne formy wspierania i działania na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim w 2009 roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.