• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas "Pomagam Bliźniemu"
    KRS 0000274950

Celem Caritas ”Pomagam Bliźniemu” w Koszalinie jest działalność charytatywna i humanitarna dla realizacji potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z przekazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyzwanie, światopogląd, narodowość,rasę czy przekonania. Zajmujemy się również pomocą społeczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.