• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rodzina Zastępcza w Bukowinie Tatrzańskiej
    KRS 0000275411

Prowadzone działania
Działalność dobroczynna dla dzieci realizowana poprzez przyjmowanie na wychowanie dzieci, które na sutek różnych okoliczności życiowych utraciły możliwość przebywania w swych macierzystych rodzinach. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej trwa do czasu osiągnięcia samodzielności przez dziecko. Fundacja realizuje swój cel nieodpłatnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.