• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej
    KRS 0000275455

Misja
Upowszechnianie historii miasta i regionu, tradycji i folkloru oraz bieżących osiągnięć gospodarczych, kulturalnych, społecznych. Ochrona zabytków, wytworów kultury materialnej, twórczości artystycznej, itp.

Prowadzone działania
Przygotowanie do druku wydawnictwa "Monografia Miasta Leżajska" oraz obchodów 600 - lecia nadania praw miejskich Leżajskowi.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej inspiruje i podejmuje badania nad dziejami regionu, prowadzi działalność wydawniczą, podejmuje działania na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków w regionie we współpracy z Muzeum Ziemi Leżajskiej, współpracuje z samorządem lokalnym, instytucjami, uczelniami, szkołami, młodzieżą w zakresie popularyzacji historii, kultury, sztuki, ochrony środowiska. Towarzystwo upowszechnia i wspiera przedsięwzięcia związane z turystyką, krajoznawstwem, kulturą fizyczną i sportem. Współpracuje z wydawnictwami i mediami w zakresie publikacji prac członków oraz działalności popularyzatorskiej (sesje i konferencje naukowe).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.