• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. Błogosławionej Karoliny
    KRS 0000275906

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy rodzicom. Pomoc w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych. Organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin biednych, patologicznych rozbitych, itp. Organizacja wypoczynku dla dzieci. Integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych w środowisku zdrowych rówieśników.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.