• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Aby Żyć"
    KRS 0000276006

Meningokoki i pneumokoki! Zapobiegamy i zwalczamy - aby żyć!

W styczniu 2007 roku powstała Fundacja Aby żyć, której celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym schorzeniami neuroinfekcyjnymi oraz propagowanie profilaktyki tych chorób. Szczególną uwagę zwracamy na te występujące najczęściej, wywołane przez meningokoki i pneumokoki - wśród nich przypadki określane jako SEPSA!

Fundacja realizuje wskazane cele poprzez:
1) informowanie społeczeństwa i środowisk zawodowych o chorobach infekcyjnych układu nerwowego dzieci i młodzieży oraz możliwości ich leczenia i profilaktyki, formy propagowania - informacja bezpośrednia w obiektach medycznych oraz szkolnych, media, wydawnictwa,
2) wsparcie inicjatyw dążących do szerszego rozpowszechniania profilaktyki neuroinfekcji, dofinansowanie szczepionek dla dzieci i młodzieży,
3) wspieranie rozwoju nowoczesnej diagnostyki oraz umożliwianie powszechnego dostępu do niej,
4) wspieranie procesu leczniczego chorób układu nerwowego,
5) wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z powikłaniami po schorzeniach neurologicznych,
6) wspieranie działalności placówek zajmujących się zawodowo profilaktyką i leczeniem neuroinfekcji,
7) szczepienie dzieci i młodzieży przeciw meningokokom i pneumokokom z rodzin o niskim statusie materialnym
8) organizacja koncertów, konkursów, aukcji i spotkań oraz pozyskiwanie środków finansowych i majątkowych na cele statutowe fundacji.

Neuroinfekcje to jedno z największych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Chociaż nie występują zbyt często, to nagłe ich pojawienie się, niesie za sobą w wielu przypadkach nieodwracalne zmiany w organizmie prowadzące czasem do nagłego zgonu. Neuroinfekcje, a wśród nich np. inwazyjna choroba meningokokowa - nie całkiem poprawnie prezentowana przez media jako SEPSA - są bardzo niebezpieczne. Spóźnione lub błędne rozpoznanie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian lub śmierci. Niestety w ostatnich latach w Polsce słowo SEPSA stało się bardzo popularne i często używane. Tak więc na bazie doświadczeń osób tworzących zarząd, powstała Fundacja Aby żyć. Działania tej organizacji w naszym kraju wpływać mają na ograniczenie powstawania neuroinfekcji (między innymi poprzez propagowanie profilaktyki), lepszą diagnostykę i leczenie oraz odwracanie skutków tych chorób. Skutecznie i w sposób profesjonalny staramy się edukować różne grupy społeczne i zawodowe (w tym przede wszystkim lekarzy i rodziców) oraz organizować akcje szczepień (w tym w miarę możliwości finansowanie szczepionek dla dzieci i młodzieży).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.