• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie
    KRS 0000276264

Celem naszej działalności jest niesienie pomocy psychicznej i podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacjach onkologicznych.Wspieramy rodziny kobiet po mastektomii. Organizujemy zajęcia z rehabilitacji psychofizycznej dla osób po mastektomii. Gromadzimy własny sprzęt do rehabilitacji. Organizujemy szkolenia, wykłady i spotkania z profesjonalistami na temat profilaktyki chorób nowotworowych dla społeczności lokalnej - kobiet w różnym wieku, uczennic szkół średnich, kobiet z kół gospodyń wiejskich. Rozprowadzamy materiały edukacyjne w czasie imprez kulturalno-rozrywkowych w naszym mieście.Uczestniczymy w imprezach integracyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych ukierunkowanych na wymianę doświadczeń między kobietami oraz związanych z wypoczynkiem i rekreacją. Zdobywamy uprawnienia w zakresie działalności wolontariackiej. Promujemy w różnych formach zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.