• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti"
    KRS 0000276415

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób z problemem nietrzymania moczu. Stowarzyszenie niesie pomoc i wsparcie osobom z NTM oraz ich rodzinom.

Działania organizacji:
- popularyzacja wiedzy na temat nietrzymania moczu (NTM) - organizacja spotkań edukacyjnych z udziałem lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek
- organizacja zajęć gimnastycznych służących wzmocnieniu mięśni dna miednicy
- aktywna walka o prawa pacjentów z nietrzymaniem moczu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.