• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - Civis
    KRS 0000276860

Celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy Chełma, pomoc w zwalczaniu bezrobocia, wspieranie aktywności obywatelskiej, walka z ubóstwem i przeciwdziałanie powstawaniu grup wykluczenia społecznego. Stowarzyszenie zamierza również świadczyć pomoc osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.