• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi "Daj Mi Czas"
    KRS 0000277260

Nasze Stowarzyszenie działa od marca 2007r. Powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka i rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły.
Celem Stowarzyszenie ”DAJ MI CZAS” jest inicjowanie i realizowanie różnych form opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Środki na realizację celów statutowych pozyskujemy ze składek członkowskich, od sponsorów i z imprez charytatywnych, które organizujemy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.