• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Bałtyckie Centrum Bratniej Pomocy
    KRS 0000277292

Misją Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji, a w szczególności promocja uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.