• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt - "Help Animals"
    KRS 0000277431

Misja:
Najogólniej pojęta ochrona praw zwierząt. Ujawnianie i ściganie wspólnie z powołanymi do tego organami sprawców przestępstw określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
Organizacja adopcji i wolontariatu.

Prowadzimy działania mające na celu szeroko rozumianą ochronę praw zwierząt:
- opieka nad wolno żyjącymi kotami (m.innymi prowadzenie akcji sterylizacji i dokarmiania)
- interwencje w przypadkach zgłoszeń o znęcaniu się nad zwierzętami
- prowadzenie działań pro adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.