• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. prof. Jerzego Doerffera na rzecz Rozwoju Edukacji i Nauki na Wydziale Okrętowym Politechniki Gdańskiej
    KRS 0000277450

Misja
Celem Fundacji na rzecz edukacji na wydziale okrętowym Politechniki Gdańskiej jest działanie na rzecz rozwoju edukacji w dyscyplinach związanych z badaniami, projektowaniem i budową statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych poprzez wspieranie inicjatyw niezbędnych do podnoszenia jakości i zasięgu procesu kształcenia, a także naukowego ruchu studenckiego.

Prowadzone działania
- dofinansowanie lub finansowanie zadań dydaktycznych, nie objętych dotacją dydaktyczną lub finansowanych w sposób niewystarczający dla zapewnienia właściwego poziomu edukacji,
- dofinansowanie lub finansowanie badań rozwojowych oraz prac związanych z unowocześnianiem i wspieraniem procesów dydaktycznych i naukowego ruchu studenckiego,
- wspieranie rozwoju naukowego kadry dydaktycznej,
- przyznawanie nagród i stypendiów dla studentów i pracowników dydaktycznych,
- dofinansowanie działalności wydawniczej książek i czasopism z zakresu okrętownictwa,
- dofinansowywanie zakupów książek i czasopism branżowych z zakresu okrętownictwa,
- promocji zawodu okrętowca wśród absolwentów szkół średnich,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej absolwentów studiów okrętowych w tym utworzenie platformy do wymiany informacji o osiągnięciach zawodowych i osobistych absolwentów wydziału i ich pracodawców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.