• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Darii Trafankowskiej
    KRS 0000277594

Naszym celem jest wsparcie materialne jak i niematerialne aktorów oraz osób związanych zawodowo ze sztuką aktorską w ratowaniu życia i zdrowia, w sytuacjach ich poważnego zagrożenia a także w przypadku zdarzeń losowych wymagających szczególnego wsparcia.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.