• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sadkowa Góra "Inicjatywa"
    KRS 0000277956

Nasza organizacja prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Sadkowej Górze w przedziale klasowym 0 - VI. Organizujemy warsztaty plastyczno - techniczne dla zainteresowanych dekoratorstwem mieszkańców. Organizujemy spotkania, które mają na celu kultywowanie tradycji naszej okolicy, związanych ze świętami oraz ważniejszymi rocznicami. Przy współpracy ze szkołą przygotowujemy imprezy szkolne i środowiskowe tj. "Święto pieczonego ziemniaka", "Andrzejki", " Wigilia", Dzień Babci i Dziadka, "Bal karnawałowy", Tradycje wielkanocne -konkurs gminny. W ramach integracji środowiska przygotowujemy festyn rodzinny, dożynki wiejskie, wycieczki. Pozyskujemy sponsorów i darczyńców. Członkowie stowarzyszenia nieodpłatnie wykonują drobne remonty, sprzątanie terenu szkoły i przygotowywanie imprez.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.