• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy "Rozwinąć Skrzydła"
    KRS 0000278293

Misja
Razem zawsze łatwiej.
”Pomagamy słabszym nie po to, by pognębić najlepszych, ale by najsilniejszym był każdy” (Jacek Kuroń).

Prowadzone działania
Jesteśmy w początkowej fazie działalności. Naszą aspiracją jest wspieranie całych rodzin uczniów Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy w zakresie psychologicznym, organizacyjnym i finansowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.