• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Życia Podkarpackiego - Podaruj Dzieciom Radość
    KRS 0000278504

Prowadzone działania
Naszym głównym celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich - z Przemyśla oraz innych miejscowości byłego województwa przemyskiego /obecnie powiat przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz Dynów i okolice/.
Staramy się, aby nasza pomoc nie była odbierana jako "nagroda za biedę".
Współpracując ze szkołami w rejonie szukamy takich form pomocy, aby wspierane dzieci miały przekonanie, że pomagamy im np za dobre wyniki w naucee, sporcie, pracy charytawnej itp. Naszym sztandarowym przedsięwzięciem jest organizowanie letniego wypoczynku dla ubogich dzieci. Najczęściej są to dwutygodniowe wyjazdy nad morze lub w góry.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.