• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom "Ochrona i Pomoc"
    KRS 0000278664

Misja:
Pomoc pracownikom ochrony i ich rodzinom.

Prowadzone działania:
Pomoc finansowa i rzeczowa dla pracowników ochrony, którzy ulegli wypadkom przy wykonywaniu działań ochronnych. Pomoc rodzinom pracowników ochrony - stypendia, wczasy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.