• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie
    KRS 0000278809

Prowadzone działania
- Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
- Działalność sportowa, edukacyjno - wychowawcza.
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Pomoc społeczna, działalność charytatywna.
- Propagowanie wśród społeczeństwa sportu, turystyki i rekreacji i ich wychowawczo - zdrowotnych walorów w środowisku wiejskim i miejskim

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.