• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Sto Pociech"
    KRS 0000278980

Fundacja wypracowuje:
I. innowacyjne działania w zakresie pomocy rodzinie w następujących aspektach:

1. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców.
2. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa a szczególnie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca.
3. Przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.
4. Wspieranie osób w kryzysie emocjonalnym.

II. nowatorskie programy edukacyjne dla dzieci w wieku od 0 do 6 i ich rodziców, opierające się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, obserwowanie i twórcze wykorzystywanie otaczającej rzeczywistości.

III. działania na rzecz propagowania idei wolontariatu, pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną, wychowawczą oraz działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Prowadzone działania
Fundacja Sto Pociech działa na rzecz rodzin z małymi dziećmi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spędzania czasu ze sobą.

Fundacja ma siedzibę na Warszawskim Nowym Mieście, w historycznym budynku otoczonym pięknym ogrodem. Przestrzeń dostosowana jest do pobytu najmłodszych dzieci i osób niepełnosprawnych. W Fundacji działa Kafejka Stu Pociech - miejsce, gdzie można napić się kawy, zjeść domowe ciasto, pogadać i odpocząć, a także uczestniczyć w różnych wydarzeniach artystycznych.

Oferujemy zajęcia dla dzieci z rodzicami, rodziców i samodzielnych dzieci:
- Klubik Maluchów i Rodziców - warsztaty, grupy zabawowe i edukacyjne oraz oferta konsultacyjna wzmacniająca rodzinę w momencie, gdy pojawiają się w niej dzieci. Zajęcia pomyślane tak, by w ich trakcie dzieci (od 0 do 3 lat) mogły być z rodzicami lub na zajęciach równoległych, a rodziny z różnych kultur miały okazję do wzajemnego poznania spędzając czas na wspólnej zabawie lub słodkim nicnierobieniu.
- Odkrywanie świata - warsztaty edukacyjno - zabawowe oraz warsztaty i wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty wprowadzają dzieci w tajniki otaczającego świata, pozwalają odkryć i rozwijać zainteresowania, obudzić drzemiące talenty oraz doświadczyć radości bycia twórcą. Rodzicom podpowiadają jak z dziećmi badać i twórczo korzystać z tego, co wokół.
- Warsztaty dla mamy i taty - warsztaty w trakcie których rodzice wzmacniają siebie w byciu wystarczająco dobrym rodzicem.

W Fundacji działają także:
- Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców.
- Mediacje rodzinne - spotkania wspierające rodzinę w kryzysie.

W zespole Fundacji pracują specjaliści różnych dyscyplin naukowych, przygotowani do twórczej pracy z małymi dziećmi oraz do wspierania rodziców. Współpracujemy z ekspertami z polskich organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich oraz z instytucjami samorządu lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.