• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "My Baobab"
    KRS 0000278982

Dajemy możliwość studiowania ludziom, którzy bez nas nigdy by jej nie mieli. Wspieramy edukację, bo nie chcemy wspierać Madagaskaru do końca świata. Uważamy, że, dzięki wiedzy, Malgasze, dadzą sobie sami radę. Współpracujemy też z polskimi wolontariuszami, którzy wyjeżdżają do pracy z młodzieżą na Madagaskarze. Po powrocie są Ambasadorami tamtej części świata w swoich środowiskach. Fundacja i jej Zarząd nie pobiera za działalność żadnych wynagrodzeń, nie ma również kosztów administracyjnych. Wszystkie środki idą na Stypendia. Od 2007 roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.