• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Wsi Polskiej
    KRS 0000279329

Misją Fundacji jest, aby żywność ekologiczna była codziennym pożywieniem ludzkości. Organizacja skupia swoje działania w kierunku zbudowania zintegrowanej grupy producentow ekologicznej żywności ,prawnie usankcjonowanej. Dla osiągnięcia tego celu założyciel Fundacji wydzierżawił plac w centrum Wrocławia, ,gdzie zorganizuje w dobrych lokalowo warunkach rotacyjną , nieodpłatną sprzedaż rolnikom ekologicznym .Organizacji potrzebne są środki finansowe do realizacji tego celu, Fundacja będzie promować rolnictwo ekologiczne, pomagać rolnikom w pokonywaniu trudności, w zdobywaniu wiedzy, zintegruje grupę.Produkty sprzedawane w tym miejscu będą musiały być sprawdzone u rolnika. Fundacja zadba o jakość sprzedawanych produktów, czym wesprze swój cel. Organizacja dąży również do utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych powiatu Oleśnickiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.