• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie"
    KRS 0000280049

Prowadzone działania:
- Organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych.
- Podnoszenie znaczenia lokalnej kultury ludowej.
- Ochrona naturalnego środowiska poprzez edukację i przesięwzięcia ekologiczne.
- Promocja zdrowego stylu życia.
- Działania na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
- Wspieranie przedsięwzięć kulturowych, sportowych, społecznych, gospodarczych - mających na celu rozwój i promocję gminy i regionu.
- Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodwymi o podobnych celach statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.