• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina
    KRS 0000280228

Celem naszego stowarzyszenia jest:
- organizowanie wolnego czasu w tym: letniego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizowanie festynów, spotkań,
- współorganizowanie Dni Kisielina,
- udzielanie porad prawnych,
- organizowanie zajęć sportowych,
- organizowanie corocznych zawodów sportowych - Biegi Papieskie,
- organizowanie pracy wolontariuszy,
- działalność wydawnicza - wydawanie kwartalnika "Głos Kisielina",
- ochrona i promocja zdrowia -" Wieś Kisielińska Babska" - spotkania zdrowotne dla pań. "Wieś Kisielińska Chłopska" - spotkania zdrowotne dla panów,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, między innymi prowadzenie zespołu "Bolero",
- turystyka i krajoznawstwo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.