• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
    KRS 0000280269

Prowadzone działania
Stowarzyszenie powstało w celu ratowania szkoły i przedszkola w dzielnicy Moszczanica, która miała ulec windykacji.
Dzięki pozyskaniu sponsorów oraz wsparcia finansowego mieszkańców zostały w szkole wymienione okna, pomalowane klasy, wymiana mebli, firan.Planujemy ocieplić i pomalować budynek szkoły.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.