• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ekologii, Ochrony Zwierząt i Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego "Kuropatwa"
    KRS 0000280756

Naszym celem jest ochrona i introdukcja gatunków zwierząt występujących na terenie powiatu zwoleńskiego oraz kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.