• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
    KRS 0000281426

Prowadzone działania
-działalność charytatywna na rzecz uczniów SP2
-wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej SP2
-działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych
-działania na rzecz integracji europejskiej
-ochrona i promocja zdrowia
-upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji
-upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.