• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie
    KRS 0000282313

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie jest rozwój intelektualny, fizyczny i duchowy uczniów, promocja aktywnego stylu życia, sportu i kultury, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów, przeciwdziałanie agresji, przemocy, dbanie o bezpieczeństwo uczniów, rozwój bazy szkoły w celu właściwej realizacji zadań gimnazjum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.