• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Azbest-Stop"
    KRS 0000282353

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w tym:
a) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
b) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
c) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko;
d) wspieranie podmiotów i osób fizycznych w ubieganiu się o środki pomocowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
e) działanie na rzecz i w imieniu organizacji, instytucji, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, osób fizycznych i prawnych, które zaangażują się w pozyskiwanie środków finansowych na rzecz realizacji "Programu".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.