• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Słoneczko Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
    KRS 0000282673

Celem działalności jest:
- wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom
- organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi,
- popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością,
- prowadzenie działalności integracyjnej,
- pomoc rodzinom zagrożonym różnym patologiom społecznym i przeciwdziałanie im,
- organizowanie wypoczynku.

Kadrę stanowią specjaliści: psychologowie, logopedzi, pedagodzy specjalni, muzykoterapeuci, artterapeuci, dogoterapeuci, i hipoterapeuci.
Wszystkie osoby mają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
Prowadzimy zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Lublina, jak również dojeżdżamy prowadząc terapię na terenach wiejskich. Prowadzimy:
- logoterapię,
- rewalidację,
- terapię biofeedback (posiadamy przenośny sprzęt do tej terapii),
- psychoterapię,
- dogoterapię,
- hipoterapię,
- muzykoterapię,
- artterapię.
Pomagamy również rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych poprzez grupy wsparcia z psychologiem, indywidualne konsultacje, jak również warsztaty.
Prowadzimy szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Organizujemy wycieczki, Zielone Szkoły i kolonie dla dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.