• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
    KRS 0000282796

Naszym celem jest czynienie dobra na wzór św. Alojzego Orione, włoskiego księdza, który swoją postawą i słowami zachęcał każdego do czynienia dobra wszystkim i zawsze, zła nigdy i nikomu.
W naszej działalności pragniemy pomagać osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poprzez organizację i promocję wolontariatu pragniemy uwrażliwić ludzkie serce na potrzeby bliźnich i zachęcać do oferowania swojego wolnego czasu drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.