• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie 16 Wersów
    KRS 0000283426

Stowarzyszenie 16 Wersów to doświadczona organizacja energicznie działająca na rzecz rozwoju kultury niezależnej. Zrzeszamy młodych twórców: muzyków, fotografów, filmowców, grafików oraz wszystkich tych, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności i kreatywność do rozwijania aktywności kulturalnej innych osób.

Skupiamy się na muzyce i powiązanych z nią sztukach wizualnych. Zachęcamy ludzi do szukania alternatyw dla kultury masowej. Organizujemy koncerty, warsztaty, wystawy, tworzymy filmy, wydajemy albumy muzyczne debiutujących artystów. Nasze działania mają formę projektów wszechstronnie ujmujących dane zagadnienie.

Jako jedyni w Polsce specjalizujemy się w nowoczesnej edukacji muzycznej młodzieży. Opracowujemy i wdrażamy innowacyjne metody przekazywania wiedzy związanej z tworzeniem muzyki na komputerze. Kształcimy artystów XXI wieku, którzy w świadomy sposób będą tworzyć współczesną “muzykę miejską”.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.