• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców Po Stracie Boża Krówka
    KRS 0000283567

Jesteśmy od lutego 2010r. organizacja pożytku publicznego. Pomagamy dzieciom z chorobą nowotworową z Chojnic i okolic.

Każde dziecko, jak i jego rodziców musimy poznać osobiście, śledzimy przebieg choroby oraz przeglądamy dokumentację medyczną, daje to gwarancję rzetelnej współpracy oraz umożliwia dobranie odpowiedniej pomocy do rzeczywistych potrzeb. Pomoc opiera się na organizowaniu środków na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych, zakupujemy dla naszych podopiecznych sprzęt rehabilitacyjny i leczniczy oraz wspieramy poprzez poradnictwo rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.