• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek"
    KRS 0000283585

Celem działania naszego Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz oświaty i wychowania. Chodzi nam przede wszystkim o stworzenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży bez konieczności dowozu do oddalonej placówki. Stowarzyszenie (złożone głównie z rodziców dwóch sąsiednich miejscowości) jest organem prowadzącym dla niepublicznej szkoły podstawowej, zlikwidowanej przez władze gminy. Celem najistotniejszym jest dla nas umożliwienie dzieciom z terenów wiejskich dostępu do oświaty w warunkach nie gorszych niż te, do których mają dostęp dzieci z dużych środowisk. Dążymy do likwidacji barier społecznych, likwidacji ograniczeń kulturowych i do wyrównywania szans edukacyjnych. Rozwijamy samodzielność i kreatywność środowiska, inspirujemy społeczne działania wspierające istnienie, rozwój i wysokiej jakości działanie prowadzonej przez nas placówki edukacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.